M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Aktualności


Lot Nowy Tomyśl - sobota 06,06,2020r


Dodano 6 czerwca 2020 o godz. 06:21

Gołębie   wystartowały  o godz.  5,45  zegary godz. 17,00

Uwaga ! Hodowcy proszę  się  określić  czy  lecimy

w  Boże  Ciało.   Hodowcy  wpłacamy  za   loty.


LOT NOWY TOMYŚL 06.06.2020 R


Dodano 3 czerwca 2020 o godz. 17:09

LOT  NOWY   TOMYŚL  KOSZOWANIE  PIĄTEK  05.06.2020 R

WIELICZKA   ODJAZD   KABINY  O  GODZ.  18.40

DŁUBNIA       ODJAZD   KABINY  O  GODZ.  19.30

ODDZ.      PRZYJAZD   KABINY   O  GODZ.  19.40

HODOWCY   ODDZ.  ZOSTANĄ   POINFORMOWANI   TEL .  O  GODZ.   KOSZOWANIA .

Przychodzimy  w  maseczkach  i  rękawiczkach . Dobry  lot .


LOT KROTOSZYN


Dodano 30 maja 2020 o godz. 07:25

Gołębie  wystartowały  o godz. 7,00  zegary  15,00 .

Hodowcy  wpłacamy  za  loty i  czyn  społeczny  i  rozładunek  klatek.


LOT KROTOSZYN 30.05.2020r


Dodano 27 maja 2020 o godz. 18:01

LOT  KROTOSZYN  KOSZOWANIE  PIĄTEK  29.05.2020 r

Wieliczka     odjazd     kabiny  o godz.  19,10  kl..32 szt.

Dłubnia        odjazd     kabiny  o godz.  20,00  kl. 27 szt                                                                                                                         

Oddział        przyjazd  kabiny  o godz.  20,20  kl. 67 szt.

HODOWCY   ODDZ. zostaną   poinformowani  tel. o   godz. koszowania .

Przychodzimy  w  maseczkach i  rękawiczkach .

HODOWCY   PRZYNOŚIMY   ZEGARY  I MODUŁY ,  MUŚIMY   SKORYGOWAĆ

CZAS   ZEGARÓW.


DOTYCZY TYPOWANIA ORAZ SPISÓW


Dodano 25 maja 2020 o godz. 06:02

W związku z ustaleniem na wszystkie loty serii 50/10/10 każdy musi zatypować 10 gołębi literą S na każdy lot , jeżeli nie zaznaczy lub zaznaczy innym znakiem będzie miał gołębie nieseryjne innej opcji nie ma.

Każdy hodowca który posiada zegar UNIKON a ma na spisie więcej niż 50 gołębi musi zgłosić do obliczeniowca telefonicznie do piątku włącznie   ,,50 " podając numery komputerowe po kolei ze spisu, jeżeli tego nie zrobi będzie miał z automatu pierwszą 50.


LOT PRÓBNY OLESNO


Dodano 22 maja 2020 o godz. 07:03

GOLĘBIE  WYSTARTOWAŁ  GODZ.  6,45


LOT PRÓBNY


Dodano 15 maja 2020 o godz. 21:31

UWAGA  zmiana      koszowanie  na  lot  próbny . Czwartek 21,05,2020 r ,każdy  hodowca  Oddz.

dostanie  wiadomość , na  którą  godzinę  ma dostarczyć  gołębie .

Kabina  Oddz.          odiazd  19,30/40

             Dłubnia        odiazd  20,30

             Wieliczka  przyiazd   21,10/20

Hodowcy , którzy  lecą   na  zegary  tradycyjne , spisy   oddają  w  piątek

przy  locie  próbnym .


NOWE WSPÓŁZAWODNICTWO


Dodano 13 maja 2020 o godz. 23:00

NOWE  WSPÓŁZAWODNICTWO  GOŁĘBI  DOROSŁYCH  I  MŁODYCH

ODDZIAŁU  NOWA  HUTA   2020 r  w   zakładce  dokumenty


NOWY PLAN LOTÓW 2020 r


Dodano 11 maja 2020 o godz. 20:39

NOWY  PLAN  LOTÓW  GOŁĘBI  DOROSŁYCH  2020 r NOWA  HUTA


REGULAMIN KOSZOWANIA


Dodano 11 maja 2020 o godz. 20:33

REGULAMIN KOSZOWANIA GOŁĘBI I OTWARCIA ZEGARÓW

 

Uwzględniając stan epidemiczny wkładanie gołębi pocztowych na lot oraz otwieranie zegarów może odbywać się wyłącznie wg poniższych zasad:

 

1. Stanowiska przyjmowania gołębi muszą być zlokalizowane na zewnątrz budynku na otwartej przestrzeni.

 

2. Punkt wkładań musi być wyposażony w płyn dezynfekujący i rękawiczki jednorazowe.

 

3. Członkowie komisji (maksymalnie dwóch) muszą być w pełni zabezpieczeni maseczkami i w rękawiczkach, zachowując bezpieczną odległość 2 metrów pomiędzy sobą.

 

4. Na każdym punkcie wkładań mogą działać maksymalnie dwie komisje oddalone od siebie nie mniej niż 4 metry.

 

5. Hodowcy oddający gołębie na lot umawiani są na wyznaczoną godzinę, po jednym do komisji, muszą być oni także wyposażeni w maseczki i rękawiczki jednorazowe.

 

6. W obrębie punktu wkładań może przebywać każdorazowo nie więcej niż 6 osób, a każda osoba wchodząc i opuszczając punkt wkładań zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, noszenia maseczki oraz rękawiczek jednorazowych.

 

7. W trakcie przebywania w punkcie wkładań lub w okolicach, hodowcy nie mogą gromadzić się w trakcie oczekiwania, muszą zachować bezpieczną odległość między sobą (2 metry).

 

8. Osoby nie przestrzegające zasad niniejszego regulaminu, zachowujące się agresywnie, niezrównoważone psychicznie lub będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie będą obsługiwane, włącznie z możliwością wykluczenia z lotów do końca sezonu.

 

9. Każdy hodowca składa oświadczenie o dobrowolnym udziale w lotach gołębi pocztowych, mając na uwadze konsekwencje, wynikające i mogące wystąpić, ze względu na stan epidemiczny.

 

10. KOSZOWANIE NA LOTY DOROSŁYCH’ 2020 - USZCZEGÓŁÓWIENIE:

a) hodowca w dniu wkładania gołębi minimum na 2 godziny przed wyznaczonym terminem koszowania powiadamia telefonicznie lub sms-em przewodniczącego Komisji Lotowej o ilości przewidzianych do koszowania ptaków. W razie możliwości przepełnienia koszy musi zastosować się do ograniczeń wskazanych przez przewodniczącego Komisji Lotowej.

b) hodowca oddający gołębie przynosi je do punktu wkładań, po wezwaniu przez przewodniczącego Komisji Lotowej punktu wkładań zostawia klatki oraz moduł (zegar) na stanowisku i czeka w bezpiecznej odległości;

c) członek komisji wkładaniowej (1 osoba) sam sprawdza nr gołębi i koszuje do przygotowanych koszy, osobno samce, osobno samice (nie dotyczy lotów gołębi młodych);

d) po zakoszowaniu gołębi robi wydruk i opisuje go zgodnie z procedurą;

e) przekazanie list wkładań (przyporządkowania) do obliczeniowca odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Wydruki są zachowane w siedzibie sekcji (oddziału) w celu przekazania ich zbiorczo Komisji Lotowej Oddziału po zakończeniu sezonu lub w celu weryfikacji, bądź wykorzystania w przypadku awarii poczty elektronicznej;

f) ładowanie klatek do kabiny transportowej może każdorazowo obsługiwać nie więcej niż 6 osób, wyposażonych w maseczki oraz rękawiczki jednorazowe;

g) pozostali hodowcy wykonują czynności zlecone przez przewodniczącego Komisji Lotowej.

 

11. OTWARCIE ZEGARÓW - LOTY DOROSŁYCH’ 2020 - USZCZEGÓŁÓWIENIE:

a) hodowca w dniu otwarcia zegarów musi stawić się na wyznaczoną godzinę;

b) hodowca po wezwaniu przez przewodniczącego Komisji Zegarowej zostawia moduł (zegar) na stanowisku i czeka w bezpiecznej odległości;

c) moduły (zegary) zbierane są wszystkie razem dla każdego systemu i przekazane członkowi Komisji Zegarowej odpowiedzialnemu za wydruki w tym systemie zegarowym;

d) członek Komisji Zegarowej (1 osoba) sam robi wydruk i opisuje go zgodnie z procedurą;

e) przekazanie list przylotu do obliczeniowca odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Wydruki są zachowane w siedzibie sekcji (oddziału) w celu przekazania ich zbiorczo Komisji Zegarowej Oddziału po zakończeniu sezonu lub w celu weryfikacji, bądź wykorzystania w przypadku awarii poczty elektronicznej;

f) po zakończeniu wydruków i sporządzeniu protokołu, hodowcy odbierają kolejno moduły (zegary) z zachowaniem (2 metrów) bezpiecznej odległości.

 

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 maja 2020 r. do odwołania. Interpretacja przysługuje Zarządowi Oddziału.

 

Z poważaniem

Zarząd Oddziału Nowa Huta

 


SPISY GOŁĘBI STARYCH 2020r


Dodano 17 kwietnia 2020 o godz. 10:03

HODOWCY , KTÓRZ  CHCĄ  BRAĆ  UDZIAŁ  W  LOTACH  DO  GMP.

NALEŻY   PRZESŁAĆ  SPISY  DROGĄ   Meil  do  B. Staniszewskiego

Spisy  do  Oddz.  będą  składane  tydzień  przed  lotem . 


OBRĄCZKI


Dodano 7 kwietnia 2020 o godz. 20:16

UWAGA    HODOWCY - KTO  POTRZEBUJE  OBRĄCZKI , PROSZĘ

SIĘ  KONTAKTOWAĆ  Z  MARIUSZEM  JURKIEM . TEL.695 914 802


SPISY GOŁĘBI STARYCH 2020r


Dodano 31 marca 2020 o godz. 20:45

W  związku  z  wprowadzonymi  ograniczeniami  na  terenie 

naszego  kraju, składanie  spisów  zostaje  wstrzymane . 

Proszę  czekać  na nowy komunikat.


ZEBRANIE PRZEDLOTOWE ODWOŁANE


Dodano 12 marca 2020 o godz. 11:08

ZEBRANIE  PRZEDLOTOWE  ODWOŁANE  Z DNIA  27,03,2020r PIĄTEK


OBRĄCZKI DERBY


Dodano 12 marca 2020 o godz. 06:33

W dziale dokumenty znajduje się zestawienie prawidłowego wprowadzania obrączek DERBY.


ZEBRANIE PRZEDLOTOWE


Dodano 8 marca 2020 o godz. 13:34

Zarząd  Oddziału  zaprasza  na  zebranie  przedlotowe  gołębi  starych

które  odbędzie  się  dnia  27,03 ,2020 r godz. 18,00  piątek 

w  świetlicy  Oddziału.


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE


Dodano 8 lutego 2020 o godz. 08:56

Zarząd  Oddziału   zaprasza  wszystkich  hodowców  na  zebranie 

sprawozdawcze   za  rok  2019, które  odbędzie  się  dnia  

22.02.2020 r o godz. 16.00  w  świetlicy  Oddziału .

Obecność    obowiązkowa


OBRĄCZKI


Dodano 4 lutego 2020 o godz. 13:18

SPRZEDAŻ  OBRĄCZEK   PIĄTEK   ŚWIETLICA  07,02,2020r  godz. 17,00  do 17,30


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE


Dodano 25 stycznia 2020 o godz. 09:00

Zarząd   Oddziału   zaprasza   wszystkich  hodowców  na  zebranie

sprawozdawcze  za rok  2019 , które   odbędzie   się    dnia

22,02,2020 r  o  godz. 16,00  w  świetlicy  Oddziału .

Obecność   obowiązkowa .


OBRĄCZKI


Dodano 20 stycznia 2020 o godz. 13:37

 SPRZEDAŻ   OBRĄCZEK  PIĄTEK   ŚWIETLICA   24,01,2020r                                                                                                                                                                                                                   godz.17,00  do 17,30   Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 16